hr | eng

Skica za sjećanja

Instalacija, 7 kanalni video, knjiga, 2013.

Kroz nekoliko medija i faza, rad tematizira sjećanje - prostore/mjesta koje vežemo uz prva sjećanja, često kao mutne slike ili fragmente uz neku priču koja obilježava odrastanje. Naglasak je na pitanju čuva li prostor sjećanje i kako sjećanje pretočiti u pokret i na taj ga način aktivirati. Nadalje, zanimljive su transformacije sjećanja u protoku vremena, kao i njihova generacijska podudarnost ili povezanost. Prvu fazu procesa čini niz intervjua s osobama rođenima 1989. Zanimljivo je pitanje u kojoj su mjeri prva sjećanja obilježena širim političkim događajima ranih devedesetih. Sa svakim sudionikom/ sudionicom, posjećujem mjesto važnim za njegova/ njezina najranija sjećanja. Na tom mjestu izvodimo pokret, odnosno aktivaciju sjećanja na više ili manje dinamičan način, ovisno o priči ili mjestu. Finalni oblik rada čine knjiga i sedam videoradova (sedam različitih ljudi) koji prikazuju fragmente svojevrsne aktivacije sjećanja: pretvaranja sjećanja u pokret i njegovu evokaciju.

Preuzmi knjigu