Osvajanje

Akcija u javnom prostoru, 2017

Osvajanje je mala akcija izvedena unutar rada Hvala, a sad više ništa za izložbu u Galeriji Forum, 2017. U kojoj u grupi od četvero preskačemo ogradu i zauzimamo javne gradske klupe do kojih je nemoguće doći zbog načina na koji je postavljeno klizalište na javnom gradskom parku.